Kinesiska

Kinesiskan är ett av världens största språk, och talas av cirka 1,3 miljarder människor. Det innebär att nära en femtedel av jordens befolkning har någon form av kinesiska som modersmål. Språket är också ett av fem officiella språk i FN. Kinesiska är Kinas officiella språk, och även fast kinesiskan betraktas som ett enda språk skiljer sig dialekterna och underdialekterna inom kinesiskan så mycket åt, att det är som att jämföra exempelvis svenska med isländska. Gemensamt är dock skriftspråket, som är detsamma var man än är. Rikskinesiska är den typ av kinesiska som används i huvudstaden Peking, och det språk som används i medier som TV och radio. Rikskinesiska är det språk som lärs ut i skolorna i Kina, och ofta den typ av kinesiska som västerlänningar lär sig när de studerar språket. Ordet mandarin, som ibland används istället för kinesiska, är egentligen inget språk, utan ett samlingsbegrepp för ett antal nordkinesiska dialekter.

Dagens industri
Föreningen auktoriserade translatorer (FAT)
Sveriges facköversättarförening (SFÖ)
Kammarkollegiet

Kinesiska - ett världsspråk

Mer än 900 miljoner människor har mandarin som modersmål. Många kineser är flerspråkiga då många, förutom riksspråket, även talar lokala dialekter. Skrivspråket består av två officiella teckenuppsättningar. Den ena kallas traditionell kinesiska, och den andra förenklad kinesiska. Den traditionella teckenuppsättningen består av mer komplicerade tecken, med många streck och linjer, medan den förenklade varianten är mer stilren och avskalad. Det kinesiska skriftspråket är mer än 2000 år gammalt. Ursprungligen skrev man tecknen i kolumner från höger till vänster, men idag skriver man ofta i rader från vänster till höger. Man kan dock fortfarande använda båda sätten. Uttalet är viktigt i kinesiskan, då det ofta är tonspråket som avgör skillnaden mellan ord. Kinesiskan är ett språk som saknar ordböjningar, genus och i praktiken även tempus. Istället använder man sig av syntax i grammatiken. Kina är idag ett av världens största ekonomier, och allt fler företag som har kontakter med Kina efterfrågar översättare och tolkar.